Home Contact
ALEEZA FITNESS CLUB
ผู้จัดการ Aleeza Health & Beauty Club

ติดต่อ
ที่อยู่:
สาขาโรงแรมแกรนด์ธารา (ตรงข้ามศาลหลักเมือง)
1/149-150 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 077-273 133 , 077-273 533
แฟกซ์: 077-273 133 , 077-273 533
http://www.aleezaholistic.com

ข้อมูล: Aleeza Health & Beauty Club
พร้อมนำคุณสู่นวัตกรรม ที่ทำให้คุณเป็นคนใหม่ ดูดีและแข็งแรงกว่าเดิม